preklady a tlmočenie

s viac ako 15 - ročnou tradíciou

Tlmočenie

Tlmočnícky servis na najvyššej úrovni


Simultánne ( kabínkové alebo konferenčné) tlmočenie

Konzekutívne (následné) tlmočenie

Sprievodné  

Súdne tlmočenie

Tlmočenie po telefóne

Tlmočenie s výjazdom 

Šušotáž

Ďalšie služby súvisiace s tlmočením

 

Simultánne (konferenčné) tlmočenie
Simultánne tlmočenie je tlmočenie, ktoré si vyžaduje tlmočnícku techniku a vyznačuje sa tým, že tlmočník hovorí takmer súčasne s rečníkom. Prejav rečníka sa teda tlmočí súbežne a doslovne. Tlmočník sedí v kabínke alebo má k dispozícii iné zariadenie so slúchadlami, v ktorých počuje rečníka. Zároveň produkuje prejav v cieľovom jazyku do mikrofónu. Takýmto spôsobom počujú v sále účastníci rôzne prejavy zároveň - môžu si vybrať, či budú počúvať rečníka vo východiskovom jazyku (bez slúchadiel), alebo si nasadia slúchadlá, v ktorých budú počuť pretlmočený prejav. Malo by byť samozrejmé, že pri potrebe simultánneho tlmočenia sú prítomní minimálne dvaja tlmočníci, keďže sa treba mimoriadne koncentrovať a pri malom zaváhaní sú záujemcovia odrezaní od tlmočenia. Keďže sa tlmočí do mikrofónu a treba tlmočiť zároveň s prejavom rečníka, tlmočník by sa nemal ani napiť, ani si odkašľať. Práve z toho dôvodu sa obyčajne tlmočníci v simultánnom tlmočení pravidelne v kratších intervaloch striedajú. Vhodným intervalom je tridsať minút, predely sa však uskutočňujú prirodzene – napríklad pri výmene rečníka sa vymenia aj tlmočníci. Tento druh tlmočenia je vhodný predovšetkým na medzinárodné konferencie, kongresy a semináre.


konzekutívne (následné) tlmočenie
Pri konzekutívnom tlmočení hovorí rečník v kratších úsekoch a tlmočník ich následne preloží do cudzieho jazyka.
Tento druh tlmočenia sa najčastejšie využíva na obchodné rokovania, školenia alebo pri telefonickom hovore.
 

súdne tlmočenie
Je interpretované tlmočníkom, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky oprávneného vykonávať činnosti i pre súd a iné orgány verejnej mociTlmočenie na súde (súdny tlmočník) je vyžadované v prípade úradne dokladovaných úkonov, akými sú napr. svadba, pojednávanie súdu či notárske náležitosti.

 

Ak máte záujem o objednanie tlmočenia, pošlite nám, prosím, vyplnený formulár objednávka tlmočenia.

Ak máte záujem o zaslanie cenovej ponuky na tlmočenie, pošlite nám, prosím, vyplnený formulár cenová kalkulácia na tlmočenie.

Objednávka Služieb

Kontakt

Kancelária KPT (konferencie, preklady a tlmočenie)
Heureka translators, s.r.o.
Hurbanovo námestie 5
811 03 Bratislava Slovenská republika

E-mail:

kpt@nextra.sk

Tel.:

+421 2 5464 3281

Fax:

+421 2 5464 3282

NONSTOP:

+421 903 426 446