preklady a tlmočenie

s viac ako 15 - ročnou tradíciou

Preklady

Profesionálne preklady podľa predstáv našich klientov

  • dbáme na jazykovú správnosť v súlade s odbornou terminológiou

  • zabezpečujeme korektúry rodeným hovorcom

  • pripravíme preklad do tlače

  • vynikáme v expresnom dodaní

  • skúsene riadime veľmi rozsiahle projekty

  • preklad spracujeme v ľubovoľnom formáte

  • preklad opatríme súdnym overením

  • zachováme jednotnú terminológiu

  • prekladáme vrátane grafickej úpravy a tlače

  • zákazku vám doručíme akýmkoľvek spôsobomPreklady so súdnym overením

Sú preklady vykonávané prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky oprávneným vykonávať činnosti i pre súd a iné orgány verejnej moci. K zdrojovému textu sa pripojí preklad v cieľovom jazyku, doplní sa vyhlásením prekladateľa o autenticite prekladu (tzv. prekladateľská doložka), okrúhlou pečiatkou a podpisom prekladateľa. Na základe určenia použitia prekladu a požiadaviek klienta sa súdny preklad zväzuje buď s originálom, alebo s notárskou kópiou.
 

Expresné preklady

Vďaka našej spolupráci s dodávateľmi s dlhoročnou praxou, ktorí predstavujú špičku vo svojom odbore, dlhoročným skúsenostiam a rozsiahlej databáze prekladateľov sme schopní zabezpečiť kvalitné expresné preklady v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Vďaka našej polohe v centre Bratislavy a tomu, že máme notára priamo v našej budove sme schopní expresne vyhotoviť aj súdne overené preklady, vrátane notárskeho overenia originálov.
 

Preklady a korektúry rodeným hovorcom

Zaistíme štylistickú a gramatickú korektúru textu rodeným hovorcom. V prípadoch, keď máme pre daný odbor a jazykovú kombináciu k dispozícii rodeného hovorcu, zaistíme preklad priamo rodeným hovorcom.

Rozmanitosť terminológie a odborov

Vďaka spolupráci s dodávateľmi, ktorí predstavujú špičku vo svojom odbore, dokážeme pokryť všetky preklady v nasledovných viac ako 80 odboroch:

architektúra, armatúry, automobilový priemysel, baliaca technika, bankovníctvo, beletria, biológia, botanika, cestovný ruch, divadlo, doprava, drevospracujúci priemysel, ekológia, elektrotechnika, energetika, farmácia, film, filozofia, finančníctvo, fyzika, geografia, geológia a hydrogeológia, hardvér, história, hutnícky priemysel, chemický priemysel, informačné systémy, internet, jadrová energetika, jazykoveda, jemná mechanika, kancelárska technika, klimatizačná technika, kozmetika, kriminológia, krmivá, kulturológia, kybernetika, laboratórna technika, lesné hospodárstvo, letecký priemysel, liehovarníctvo, literatúra, logistika, manažment, marketing, matematika, medicína, medicínska technika, meracia a regulačná technika, mlynársky priemysel, poľovníctvo, obchod, papierenská technika, pedagogika, pivovarníctvo, poézia, poisťovníctvo, politika a politológia, potravinársky priemysel, právo, psychológia, rekreológia, rastlinná výroba, sklársky priemysel, sociológia, softvér, spracovanie ropy, šport, stavebníctvo, strojárstvo, telekomunikácie, teológia, textilný priemysel, účtovníctvo, veterinárna medicína, vinárstvo, vodohospodárstvo, vojenská technika, záhradníctvo, zbrane, zbrojný priemysel, zdravá výživa, zdravotnícky materiál, poľnohospodárska technika, zoológia, živočíšna výroba, žurnalistika


Široká škála jazykov

Zabezpečíme preklady a korektúry z/do nasledovných jazykov:

albánčina, angličtina, arabčina, arménčina,  bieloruština, bulharčina, čeština, čínština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gruzínčina, hebrejčina, holandčina, chorvátčina, taliančina, japončina, kórejčina, latinčina, litovčina, lotyština, maďarčina, macedónčina, moldavčina, nemčina, nórčina, perzština, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, gréčtina, slovenčina, slovinčina, srbčina, španielčina, švédčina, turečtina, ukrajinčina,  vietnamčina, flámčina

Vďaka spolupráci s dodávateľmi, ktorí predstavujú špičku vo svojom odbore, dokážeme pokryť všetky preklady v nasledovných oblastiach: technika, právo, medicína a farmaceutika, ekonomika, školstvo, pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo
 

Ak máte záujem o objednanie prekladu, pošlite nám, prosím, vyplnený formulár objednávka prekladu.

Ak máte záujem o zaslanie cenovej ponuky na preklad, pošlite nám, prosím, vyplnený formulár cenová kalkulácia na preklad.

Objednávka Služieb

Kontakt

Kancelária KPT (konferencie, preklady a tlmočenie)
Heureka translators, s.r.o.
Hurbanovo námestie 5
811 03 Bratislava Slovenská republika

E-mail:

kpt@nextra.sk

Tel.:

+421 2 5464 3281

Fax:

+421 2 5464 3282

NONSTOP:

+421 903 426 446